Scott Swenson's Investment Portfolio | Public

Scott Swenson's Portfolio

AAPL logo

Apple

AAPL

ABBV logo

AbbVie

ABBV

ADBE logo

Adobe

ADBE

BP logo

BP

BP

CHWY logo

Chewy

CHWY

ETSY logo

Etsy

ETSY

FDX logo
IBIO logo

iBio

IBIO

NKE logo

NIKE

NKE

PCG logo

PG&E

PCG

ROKU logo

Roku

ROKU

SNE logo

Sony

SNE

T logo
TSLA logo

Tesla

TSLA

V logo
WORK logo

Slack

WORK

YETI logo

YETI

YETI

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

AZUL logo

Azul

AZUL

Activity

Scott Swenson has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app