William Maloney's Investment Portfolio | Public

William Maloney's Portfolio

AMZN logo

Amazon.com

AMZN

Long-Term Portfolio

EPR logo

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

AAPL logo

Apple

AAPL

ADBE logo

Adobe

ADBE

BIDU logo

Baidu

BIDU

ETSY logo

Etsy

ETSY

FDX logo
FMC logo

FMC

FMC

IBIO logo

iBio

IBIO

MOMO logo

Momo

MOMO

ROKU logo

Roku

ROKU

SNAP logo

Snap

SNAP

SNE logo

Sony

SNE

T logo
TSLA logo

Tesla

TSLA

TVIX logo

TVIX

TVIX

V logo
WORK logo

Slack

WORK

Activity

William Maloney has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app