Brandon Harris' Investment Portfolio | Public

Brandon Harris' Portfolio

AMZN logo

Amazon.com

AMZN

CLX logo
FDX logo
TSLA logo

Tesla

TSLA

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

APTV logo

Aptiv

APTV

ETSY logo

Etsy

ETSY

MMM logo

3M

MMM

NIO logo

NIO

NIO

NKE logo

NIKE

NKE

ROKU logo

Roku

ROKU

T logo
UBER logo

Uber

UBER

YETI logo

YETI

YETI

Activity

Brandon Harris has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app