licka's Investment Portfolio | Public

licka's Portfolio

AAPL logo

Apple

AAPL

ACB logo

Long-Term Portfolio

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

ADBE logo

Adobe

ADBE

ETSY logo

Etsy

ETSY

HPQ logo

HP

HPQ

IBM logo

IBM

IBM

NKE logo

NIKE

NKE

PVH logo

PVH

PVH

ROKU logo

Roku

ROKU

SNAP logo

Snap

SNAP

SNE logo

Sony

SNE

SONO logo

Sonos

SONO

TJX logo

TJX

TJX

YETI logo

YETI

YETI

Activity

licka has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app