NB's Investment Portfolio | Public

NB's Portfolio

ABBV logo

AbbVie

ABBV

AESE logo
AKRX logo

AKRX

AKRX

CHWY logo

Chewy

CHWY

Long-Term Portfolio

AAPL logo

Apple

AAPL

ETSY logo

Etsy

ETSY

WORK logo

Slack

WORK

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

ADBE logo

Adobe

ADBE

APTV logo

Aptiv

APTV

AZUL logo

Azul

AZUL

BOX logo

Box

BOX

CBS logo

CBS

CBS

CHGG logo

Chegg

CHGG

EBAY logo

eBay

EBAY

HPQ logo

HP

HPQ

JMIA logo

Jumia

JMIA

MOMO logo

Momo

MOMO

NIO logo

NIO

NIO

NKE logo

NIKE

NKE

ROKU logo

Roku

ROKU

SNAP logo

Snap

SNAP

SNE logo

Sony

SNE

T logo
TJX logo

TJX

TJX

UBER logo

Uber

UBER

YEXT logo

Yext

YEXT

Activity

NB has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app