Victor Ganata's Investment Portfolio | Public

Victor Ganata's Portfolio

ABB logo

ABB Ltd.

ABB

ADP logo
BCE logo

BCE

BCE

FDX logo
FMC logo

FMC

FMC

INTC logo

Intel

INTC

KKR logo

KKR

KKR

T logo
TJX logo

TJX

TJX

UPS logo

UPS

UPS

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

ADBE logo

Adobe

ADBE

ETSY logo

Etsy

ETSY

HPQ logo

HP

HPQ

IBM logo

IBM

IBM

NKE logo

NIKE

NKE

SNE logo

Sony

SNE

TSLA logo

Tesla

TSLA

UBER logo

Uber

UBER

V logo
YETI logo

YETI

YETI

Activity

Victor Ganata has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app