Mr. FJIV's Investment Portfolio | Public

Mr. FJIV's Portfolio

KGC logo

Kinross Gold

KGC

Long-Term Portfolio

AAPL logo

Apple

AAPL

VHT logo

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

ADBE logo

Adobe

ADBE

ETSY logo

Etsy

ETSY

MMM logo

3M

MMM

NIO logo

NIO

NIO

OIBR.C logo

OI

OIBR.C

ROKU logo

Roku

ROKU

SE logo

Sea

SE

SNE logo

Sony

SNE

TSLA logo

Tesla

TSLA

V logo
VEON logo

VEON

VEON

WORK logo

Slack

WORK

XOG logo

XOG

XOG

Activity

Mr. FJIV has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app