Will Gardner's Investment Portfolio | Public

Will Gardner's Portfolio

ACB logo

Aurora Cannabis

ACB

BA logo
JMIA logo

Jumia

JMIA

T logo
TSLA logo

Tesla

TSLA

UBER logo

Uber

UBER

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

AAPL logo

Apple

AAPL

ADBE logo

Adobe

ADBE

ETSY logo

Etsy

ETSY

HPQ logo

HP

HPQ

INTC logo

Intel

INTC

LYFT logo

Lyft

LYFT

MMM logo

3M

MMM

SNE logo

Sony

SNE

V logo
YETI logo

YETI

YETI

Activity

Will Gardner has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app