Cat's Investment Portfolio | Public

Cat's Portfolio

AAL logo

American Airlines

AAL

AIM logo
CHWY logo

Chewy

CHWY

NKE logo

NIKE

NKE

ROKU logo

Roku

ROKU

T logo
UBER logo

Uber

UBER

WORK logo

Slack

WORK

Long-Term Portfolio

AAPL logo

Apple

AAPL

TSLA logo

Tesla

TSLA

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

ADBE logo

Adobe

ADBE

APTV logo

Aptiv

APTV

ETSY logo

Etsy

ETSY

HPQ logo

HP

HPQ

IBIO logo

iBio

IBIO

IBM logo

IBM

IBM

INTC logo

Intel

INTC

MMM logo

3M

MMM

NIO logo

NIO

NIO

PVH logo

PVH

PVH

RUBI logo

RUBI

RUBI

SNAP logo

Snap

SNAP

SNE logo

Sony

SNE

SONO logo

Sonos

SONO

TJX logo

TJX

TJX

V logo
YETI logo

YETI

YETI

Activity

Cat has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app