Tony Hawk's Investment Portfolio | Public.com

Tony Hawk's Portfolio

ABNB logo
AMZN logo
SONO logo

Sonos

SONO

TSLA logo

Tesla

TSLA

VFC logo

V.F.

VFC

YETI logo

YETI

YETI

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

AAPL logo

Apple

AAPL

ADBE logo

Adobe

ADBE

APTV logo

Aptiv

APTV

HPQ logo

HP

HPQ

IBM logo

IBM

IBM

NIO logo

NIO

NIO

ROKU logo

Roku

ROKU

SNAP logo

Snap

SNAP

SNE logo

Sony

SNE

UBER logo

Uber

UBER

ZNGA logo

Zynga

ZNGA

Activity

Tony Hawk has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app