Dan's Investment Portfolio | Public

Dan's Portfolio

AAPL logo

Apple

AAPL

asnaq

asnaq

asnaq

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

ADBE logo

Adobe

ADBE

APTV logo

Aptiv

APTV

CBS logo

CBS

CBS

ETSY logo

Etsy

ETSY

HPQ logo

HP

HPQ

IBM logo

IBM

IBM

IZEA logo

IZEA

IZEA

MOMO logo

Momo

MOMO

NIO logo

NIO

NIO

NKE logo

NIKE

NKE

PVH logo

PVH

PVH

ROKU logo

Roku

ROKU

SNAP logo

Snap

SNAP

SNE logo

Sony

SNE

SONO logo

Sonos

SONO

TJX logo

TJX

TJX

TSLA logo

Tesla

TSLA

UBER logo

Uber

UBER

YETI logo

YETI

YETI

YEXT logo

Yext

YEXT

Activity

Dan has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app