Shaurya's Investment Portfolio | Public

Shaurya's Portfolio

AMZN logo

Amazon.com

AMZN

NOC logo
TSLA logo

Tesla

TSLA

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

NKE logo

NIKE

NKE

TJX logo

TJX

TJX

Activity

Shaurya has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app