Sergio Feltrin's Investment Portfolio | Public

Sergio Feltrin's Portfolio

AAPL logo

Apple

AAPL

ABT logo

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

ADBE logo

Adobe

ADBE

CHGG logo

Chegg

CHGG

EBAY logo

eBay

EBAY

HPQ logo

HP

HPQ

INTC logo

Intel

INTC

LIN logo
MMM logo

3M

MMM

NIO logo

NIO

NIO

NKE logo

NIKE

NKE

SNE logo

Sony

SNE

T logo
TSLA logo

Tesla

TSLA

UBER logo

Uber

UBER

V logo

Activity

Sergio Feltrin has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app