S C Allen's Investment Portfolio | Public

S C Allen's Portfolio

APHA logo

Aphria

APHA

FB logo
NKE logo

NIKE

NKE

WORK logo

Slack

WORK

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

AAPL logo

Apple

AAPL

ADBE logo

Adobe

ADBE

ETSY logo

Etsy

ETSY

HPQ logo

HP

HPQ

PVH logo

PVH

PVH

ROKU logo

Roku

ROKU

SNAP logo

Snap

SNAP

SNE logo

Sony

SNE

SONO logo

Sonos

SONO

TSLA logo

Tesla

TSLA

VFC logo

V.F.

VFC

YETI logo

YETI

YETI

Activity

S C Allen has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app