Stephanie's Investment Portfolio | Public

Stephanie's Portfolio

ATHX

Athersys

ATHX

EMAN logo

eMagin

EMAN

ZIXI logo

Zix

ZIXI

Long-Term Portfolio

UBER logo

Uber

UBER

V logo

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

AAPL logo

Apple

AAPL

ADBE logo

Adobe

ADBE

ADT logo

ADT

ADT

AZUL logo

Azul

AZUL

CHGG logo

Chegg

CHGG

ETSY logo

Etsy

ETSY

GEVO logo

Gevo

GEVO

GPS logo

Gap

GPS

HPQ logo

HP

HPQ

IZEA logo

IZEA

IZEA

LIN logo
ROKU logo

Roku

ROKU

SNAP logo

Snap

SNAP

SNE logo

Sony

SNE

T logo
TSLA logo

Tesla

TSLA

UNM logo

Unum

UNM

WORK logo

Slack

WORK

YETI logo

YETI

YETI

Activity

Stephanie has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app