Junior Lymon's Investment Portfolio | Public

Junior Lymon's Portfolio

AQUA logo

Evoqua Water Technologies

AQUA

CLNE logo
TSLA logo

Tesla

TSLA

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

AAPL logo

Apple

AAPL

ADBE logo

Adobe

ADBE

APTV logo

Aptiv

APTV

ETSY logo

Etsy

ETSY

HPQ logo

HP

HPQ

IBM logo

IBM

IBM

INTC logo

Intel

INTC

LYFT logo

Lyft

LYFT

NIO logo

NIO

NIO

NKE logo

NIKE

NKE

PVH logo

PVH

PVH

ROKU logo

Roku

ROKU

SNAP logo

Snap

SNAP

SNE logo

Sony

SNE

SONO logo

Sonos

SONO

T logo
TJX logo

TJX

TJX

UBER logo

Uber

UBER

YETI logo

YETI

YETI

Activity

Junior Lymon has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app