JASON LEE's Investment Portfolio | Public

JASON LEE's Portfolio

AESE logo

Allied Esports Entertainment Inc

AESE

AKRX logo

AKRX

AKRX

SNAP logo

Snap

SNAP

T logo
UBER logo

Uber

UBER

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

AAPL logo

Apple

AAPL

CBS logo

CBS

CBS

CHGG logo

Chegg

CHGG

CHK logo

CHK

CHK

NKE logo

NIKE

NKE

ROKU logo

Roku

ROKU

TJX logo

TJX

TJX

YETI logo

YETI

YETI

Activity

JASON LEE has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app