Patrick's Investment Portfolio | Public

Patrick's Portfolio

GOOG logo

Alphabet

GOOG

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

ADBE logo

Adobe

ADBE

BYND logo
HPQ logo

HP

HPQ

ROKU logo

Roku

ROKU

SNE logo

Sony

SNE

TJX logo

TJX

TJX

V logo

Activity

Patrick has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app