Phillip Fasanya's Investment Portfolio | Public

Phillip Fasanya's Portfolio

AAPL logo

Apple

AAPL

AVGO logo
ETSY logo

Etsy

ETSY

HPQ logo

HP

HPQ

MMM logo

3M

MMM

NKE logo

NIKE

NKE

ROKU logo

Roku

ROKU

SNAP logo

Snap

SNAP

SNE logo

Sony

SNE

TSLA logo

Tesla

TSLA

Long-Term Portfolio

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

ADBE logo

Adobe

ADBE

TIVO logo

TiVo

TIVO

Activity

Phillip Fasanya has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app