Nicole Filippelli's Investment Portfolio | Public

Nicole Filippelli's Portfolio

ACB logo

Aurora Cannabis

ACB

BOXL logo

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

IBM logo

IBM

IBM

NKE logo

NIKE

NKE

TJX logo

TJX

TJX

YETI logo

YETI

YETI

Activity

Nicole Filippelli has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app