Katrine Pugh's Investment Portfolio | Public

Katrine Pugh's Portfolio

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

AAL logo

American Airlines

AAL

AAPL logo

Apple

AAPL

ACRE logo
AKRX logo

AKRX

AKRX

APTV logo

Aptiv

APTV

BIDU logo

Baidu

BIDU

CHGG logo

Chegg

CHGG

ETSY logo

Etsy

ETSY

IBM logo

IBM

IBM

ITRI logo

Itron

ITRI

LRN logo

K12

LRN

LYFT logo

Lyft

LYFT

NIO logo

NIO

NIO

NKE logo

NIKE

NKE

ROKU logo

Roku

ROKU

SE logo

Sea

SE

SNAP logo

Snap

SNAP

SNE logo

Sony

SNE

T logo
TJX logo

TJX

TJX

TSLA logo

Tesla

TSLA

UBER logo

Uber

UBER

WORK logo

Slack

WORK

YETI logo

YETI

YETI

Activity

Katrine Pugh has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app