Nothing Something's Investment Portfolio | Public

Nothing Something's Portfolio

ACCD logo

Accolade

ACCD

APPS logo
GEVO logo

Gevo

GEVO

IBIO logo

iBio

IBIO

Long-Term Portfolio

ADBE logo

Adobe

ADBE

CHGG logo

Chegg

CHGG

SNE logo

Sony

SNE

WORK logo

Slack

WORK

YY logo

YY

YY

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

AAPL logo

Apple

AAPL

AKRX logo

AKRX

AKRX

APTV logo

Aptiv

APTV

CBS logo

CBS

CBS

ETSY logo

Etsy

ETSY

HPQ logo

HP

HPQ

INTC logo

Intel

INTC

IZEA logo

IZEA

IZEA

NIO logo

NIO

NIO

PVH logo

PVH

PVH

RELX logo

RELX

RELX

ROKU logo

Roku

ROKU

SNAP logo

Snap

SNAP

TSLA logo

Tesla

TSLA

UBER logo

Uber

UBER

UNM logo

Unum

UNM

XPER logo

Xperi

XPER

Activity

Nothing Something has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app