manuel's Investment Portfolio | Public

manuel's Portfolio

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

ACB logo

Aurora Cannabis

ACB

ADBE logo

Adobe

ADBE

APTV logo

Aptiv

APTV

IBM logo

IBM

IBM

INTC logo

Intel

INTC

LYFT logo

Lyft

LYFT

NIO logo

NIO

NIO

ROKU logo

Roku

ROKU

SINA logo

SINA

SINA

SNE logo

Sony

SNE

TJX logo

TJX

TJX

UBER logo

Uber

UBER

V logo

Activity

manuel has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app