Nikki Nisly's Investment Portfolio | Public

Nikki Nisly's Portfolio

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

ACB logo

Aurora Cannabis

ACB

ADBE logo

Adobe

ADBE

ANTM logo

Anthem

ANTM

APTV logo

Aptiv

APTV

CBS logo

CBS

CBS

HPQ logo

HP

HPQ

IBM logo

IBM

IBM

NIO logo

NIO

NIO

ROKU logo

Roku

ROKU

SNE logo

Sony

SNE

TSLA logo

Tesla

TSLA

UBER logo

Uber

UBER

Activity

Nikki Nisly has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app