Maria Ortiz's Investment Portfolio | Public

Maria Ortiz's Portfolio

AAPL logo

Apple

AAPL

FB logo
IBM logo

IBM

IBM

YETI logo

YETI

YETI

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

ADBE logo

Adobe

ADBE

CBS logo

CBS

CBS

HPQ logo

HP

HPQ

NKE logo

NIKE

NKE

ROKU logo

Roku

ROKU

SNAP logo

Snap

SNAP

SNE logo

Sony

SNE

TJX logo

TJX

TJX

Activity

Maria Ortiz has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app