Richard Mewis' Investment Portfolio | Public

Richard Mewis' Portfolio

AAPL logo

Apple

AAPL

ABBV logo

AbbVie

ABBV

AZUL logo

Azul

AZUL

MMM logo

3M

MMM

ROKU logo

Roku

ROKU

T logo
TSLA logo

Tesla

TSLA

V logo

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

ADBE logo

Adobe

ADBE

APTV logo

Aptiv

APTV

CBS logo

CBS

CBS

IBIO logo

iBio

IBIO

IBM logo

IBM

IBM

JMIA logo

Jumia

JMIA

MOMO logo

Momo

MOMO

NIO logo

NIO

NIO

SNE logo

Sony

SNE

UBER logo

Uber

UBER

YETI logo

YETI

YETI

Activity

Richard Mewis has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app