Matt Olpinski's Investment Portfolio | Public

Matt Olpinski's Portfolio

AAL logo

American Airlines

AAL

CGC logo
SNAP logo

Snap

SNAP

WORK logo

Slack

WORK

Long-Term Portfolio

AAPL logo

Apple

AAPL

TSLA logo

Tesla

TSLA

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

ADBE logo

Adobe

ADBE

ADT logo

ADT

ADT

V logo

Activity

Matt Olpinski has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app