Scott Frazier's Investment Portfolio | Public

Scott Frazier's Portfolio

ASAN logo

Asana

ASAN

CNK logo
EVRI logo

Everi

EVRI

PCG logo

PG&E

PCG

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

AAPL logo

Apple

AAPL

ADBE logo

Adobe

ADBE

ETSY logo

Etsy

ETSY

PVH logo

PVH

PVH

ROKU logo

Roku

ROKU

SONO logo

Sonos

SONO

TSLA logo

Tesla

TSLA

Activity

Scott Frazier has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app