Henry's Investment Portfolio | Public

Henry's Portfolio

GNUS logo

Genius Brands

GNUS

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

AAPL logo

Apple

AAPL

ABBV logo

AbbVie

ABBV

ADBE logo

Adobe

ADBE

AMGN logo

Amgen

AMGN

BIDU logo

Baidu

BIDU

CHWY logo

Chewy

CHWY

ETSY logo

Etsy

ETSY

FDX logo
HPQ logo

HP

HPQ

IBM logo

IBM

IBM

INTC logo

Intel

INTC

JMIA logo

Jumia

JMIA

NKE logo

NIKE

NKE

PPL logo

PPL

PPL

PVH logo

PVH

PVH

SNAP logo

Snap

SNAP

SNE logo

Sony

SNE

SONO logo

Sonos

SONO

T logo
TJX logo

TJX

TJX

TSLA logo

Tesla

TSLA

UBER logo

Uber

UBER

UPS logo

UPS

UPS

YETI logo

YETI

YETI

Activity

Henry has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app