Kyra Matthews' Investment Portfolio | Public

Kyra Matthews' Portfolio

AAPL logo

Apple

AAPL

AAXN logo

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

ADBE logo

Adobe

ADBE

APTV logo

Aptiv

APTV

HPQ logo

HP

HPQ

IBM logo

IBM

IBM

MOMO logo

Momo

MOMO

NKE logo

NIKE

NKE

SNAP logo

Snap

SNAP

SNE logo

Sony

SNE

TSLA logo

Tesla

TSLA

UBER logo

Uber

UBER

Activity

Kyra Matthews has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app