Joe's Investment Portfolio | Public

Joe's Portfolio

AAPL logo

Apple

AAPL

AMZN logo
MMM logo

3M

MMM

NKE logo

NIKE

NKE

SNE logo

Sony

SNE

TSLA logo

Tesla

TSLA

V logo

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

ADBE logo

Adobe

ADBE

APTV logo

Aptiv

APTV

BIDU logo

Baidu

BIDU

CBS logo

CBS

CBS

GPS logo

Gap

GPS

HPQ logo

HP

HPQ

IBM logo

IBM

IBM

INTC logo

Intel

INTC

MOMO logo

Momo

MOMO

NIO logo

NIO

NIO

ROKU logo

Roku

ROKU

T logo
TJX logo

TJX

TJX

UBER logo

Uber

UBER

YY logo

YY

YY

Activity

Joe has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app