J Velez's Investment Portfolio | Public

J Velez's Portfolio

BIOC logo

Biocept

BIOC

MFA logo

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

BP logo

BP

BP

ETSY logo

Etsy

ETSY

IBM logo

IBM

IBM

QRVO logo

Qorvo

QRVO

ROKU logo

Roku

ROKU

SE logo

Sea

SE

T logo
TSLA logo

Tesla

TSLA

YEXT logo

Yext

YEXT

Activity

J Velez has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app