Lena's Investment Portfolio | Public

Lena's Portfolio

DHR logo

Danaher

DHR

DPZ logo
V logo

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

AAPL logo

Apple

AAPL

NIO logo

NIO

NIO

NKE logo

NIKE

NKE

SNAP logo

Snap

SNAP

SONO logo

Sonos

SONO

Activity

Lena has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app