Dennie Bright's Investment Portfolio | Public

Dennie Bright's Portfolio

BABA logo

Alibaba

BABA

NKLA

Nikola

NKLA

Long-Term Portfolio

AAPL logo

Apple

AAPL

ADBE logo

Adobe

ADBE

INTC logo

Intel

INTC

SNE logo

Sony

SNE

TSLA logo

Tesla

TSLA

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

CBS logo

CBS

CBS

ETSY logo

Etsy

ETSY

HPQ logo

HP

HPQ

NIO logo

NIO

NIO

SE logo

Sea

SE

T logo

Activity

Dennie Bright has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app