Crypthomax's Investment Portfolio | Public

Crypthomax's Portfolio

AZUL logo

Azul

AZUL

BKD logo

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

AAPL logo

Apple

AAPL

ADBE logo

Adobe

ADBE

APTV logo

Aptiv

APTV

HPQ logo

HP

HPQ

IBM logo

IBM

IBM

MOMO logo

Momo

MOMO

NIO logo

NIO

NIO

NKE logo

NIKE

NKE

SNAP logo

Snap

SNAP

SNE logo

Sony

SNE

TIVO logo

TiVo

TIVO

TSLA logo

Tesla

TSLA

UBER logo

Uber

UBER

YETI logo

YETI

YETI

ZIXI logo

Zix

ZIXI

ZNGA logo

Zynga

ZNGA

Activity

Crypthomax has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app