Olivia Geter's Investment Portfolio | Public

Olivia Geter's Portfolio

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

ADBE logo

Adobe

ADBE

ANTM logo

Anthem

ANTM

APTV logo

Aptiv

APTV

HPQ logo

HP

HPQ

IBM logo

IBM

IBM

NIO logo

NIO

NIO

ROKU logo

Roku

ROKU

SNE logo

Sony

SNE

TJX logo

TJX

TJX

UBER logo

Uber

UBER

Activity

Olivia Geter has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app