Ashish's Investment Portfolio | Public

Ashish's Portfolio

COST logo

Costco

COST

FCAU logo

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

AAPL logo

Apple

AAPL

ADBE logo

Adobe

ADBE

APTV logo

Aptiv

APTV

BIDU logo

Baidu

BIDU

ETSY logo

Etsy

ETSY

HPQ logo

HP

HPQ

IBM logo

IBM

IBM

INTC logo

Intel

INTC

MMM logo

3M

MMM

MOMO logo

Momo

MOMO

NIO logo

NIO

NIO

NKE logo

NIKE

NKE

PVH logo

PVH

PVH

ROKU logo

Roku

ROKU

SNAP logo

Snap

SNAP

SNE logo

Sony

SNE

SONO logo

Sonos

SONO

T logo
TSLA logo

Tesla

TSLA

UBER logo

Uber

UBER

V logo
YETI logo

YETI

YETI

Activity

Ashish has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app