amyavila9's Investment Portfolio | Public

amyavila9's Portfolio

ASM logo

Avino Silver & Gold Mines

ASM

BLMN logo

Long-Term Portfolio

AAPL logo

Apple

AAPL

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

ADBE logo

Adobe

ADBE

APTV logo

Aptiv

APTV

ETSY logo

Etsy

ETSY

HPQ logo

HP

HPQ

IBM logo

IBM

IBM

NIO logo

NIO

NIO

PVH logo

PVH

PVH

SNE logo

Sony

SNE

SONO logo

Sonos

SONO

TSLA logo

Tesla

TSLA

UBER logo

Uber

UBER

Activity

amyavila9 has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app