Vanessa's Investment Portfolio | Public

Vanessa's Portfolio

ANTM logo

Anthem

ANTM

SNE logo

Sony

SNE

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

AAPL logo

Apple

AAPL

ADBE logo

Adobe

ADBE

APTV logo

Aptiv

APTV

HPQ logo

HP

HPQ

IBM logo

IBM

IBM

LRN logo

K12

LRN

MOMO logo

Momo

MOMO

NIO logo

NIO

NIO

ROKU logo

Roku

ROKU

TSLA logo

Tesla

TSLA

UBER logo

Uber

UBER

ZNGA logo

Zynga

ZNGA

Activity

Vanessa has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app