TTCcashflo831's Investment Portfolio | Public

TTCcashflo831's Portfolio

IBIO logo

iBio

IBIO

LKNCY

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

AAPL logo

Apple

AAPL

CHGG logo

Chegg

CHGG

ETSY logo

Etsy

ETSY

MMM logo

3M

MMM

MOMO logo

Momo

MOMO

NKE logo

NIKE

NKE

SNE logo

Sony

SNE

T logo
V logo
YETI logo

YETI

YETI

ZNGA logo

Zynga

ZNGA

Activity

TTCcashflo831 has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app