RaiderZero's Investment Portfolio | Public

RaiderZero's Portfolio

ASTC logo

Astrotech

ASTC

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

AAPL logo

Apple

AAPL

ADBE logo

Adobe

ADBE

APTV logo

Aptiv

APTV

CBS logo

CBS

CBS

HPQ logo

HP

HPQ

MOMO logo

Momo

MOMO

NIO logo

NIO

NIO

ROKU logo

Roku

ROKU

SNAP logo

Snap

SNAP

SNE logo

Sony

SNE

SONO logo

Sonos

SONO

TJX logo

TJX

TJX

TSLA logo

Tesla

TSLA

UBER logo

Uber

UBER

WORK logo

Slack

WORK

YETI logo

YETI

YETI

Activity

RaiderZero has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app