Mitul Shetty's Investment Portfolio | Public

Mitul Shetty's Portfolio

AAPL logo

Apple

AAPL

ADBE logo

Adobe

ADBE

DLR logo
SNE logo

Sony

SNE

TSLA logo

Tesla

TSLA

V logo
ZNGA logo

Zynga

ZNGA

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

HPQ logo

HP

HPQ

OKTA logo

Okta

OKTA

Activity

Mitul Shetty has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app