Michelle's Investment Portfolio | Public

Michelle's Portfolio

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

ACB logo

Aurora Cannabis

ACB

ACI logo
ADBE logo

Adobe

ADBE

APTV logo

Aptiv

APTV

CBS logo

CBS

CBS

EBAY logo

eBay

EBAY

ETSY logo

Etsy

ETSY

GPS logo

Gap

GPS

HPQ logo

HP

HPQ

IBM logo

IBM

IBM

INTC logo

Intel

INTC

LRN logo

K12

LRN

NIO logo

NIO

NIO

OKTA logo

Okta

OKTA

ROKU logo

Roku

ROKU

SE logo

Sea

SE

SONO logo

Sonos

SONO

TJX logo

TJX

TJX

WEX logo

WEX

WEX

WORK logo

Slack

WORK

YETI logo

YETI

YETI

Activity

Michelle has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app