Melissa's Investment Portfolio | Public

Melissa's Portfolio

AMRS logo

Amyris

AMRS

CRIS logo

Curis

CRIS

IBIO logo

iBio

IBIO

Long-Term Portfolio

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

AAPL logo

Apple

AAPL

ADBE logo

Adobe

ADBE

APTV logo

Aptiv

APTV

BP logo

BP

BP

EBAY logo

eBay

EBAY

ETSY logo

Etsy

ETSY

HPQ logo

HP

HPQ

IBM logo

IBM

IBM

MMM logo

3M

MMM

MOMO logo

Momo

MOMO

NIO logo

NIO

NIO

NKE logo

NIKE

NKE

OKTA logo

Okta

OKTA

ROKU logo

Roku

ROKU

SNAP logo

Snap

SNAP

SNE logo

Sony

SNE

SONO logo

Sonos

SONO

T logo
TSLA logo

Tesla

TSLA

UBER logo

Uber

UBER

WORK logo

Slack

WORK

YETI logo

YETI

YETI

Activity

Melissa has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app