Carlos' Investment Portfolio | Public

Carlos' Portfolio

MRNA logo

Moderna

MRNA

NOVN logo

Novan

NOVN

TSLA logo

Tesla

TSLA

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

AAPL logo

Apple

AAPL

ADBE logo

Adobe

ADBE

APTV logo

Aptiv

APTV

HPQ logo

HP

HPQ

MOMO logo

Momo

MOMO

NIO logo

NIO

NIO

SNAP logo

Snap

SNAP

SNE logo

Sony

SNE

UBER logo

Uber

UBER

YETI logo

YETI

YETI

Activity

Carlos has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app