Jon&Kazu's Investment Portfolio | Public

Jon&Kazu's Portfolio

IBIO logo

iBio

IBIO

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

AAPL logo

Apple

AAPL

ABIO logo
APTV logo

Aptiv

APTV

CHGG logo

Chegg

CHGG

GOGO logo

Gogo

GOGO

ROKU logo

Roku

ROKU

SNAP logo

Snap

SNAP

SONO logo

Sonos

SONO

TSLA logo

Tesla

TSLA

TVIX logo

TVIX

TVIX

UBER logo

Uber

UBER

UNM logo

Unum

UNM

WORK logo

Slack

WORK

YY logo

YY

YY

Activity

Jon&Kazu has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app