Guwop's Investment Portfolio | Public

Guwop's Portfolio

AMZN logo

Amazon.com

AMZN

MTB logo

Themes

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app

Watchlist

AAPL logo

Apple

AAPL

ADBE logo

Adobe

ADBE

HPQ logo

HP

HPQ

ROKU logo

Roku

ROKU

SNAP logo

Snap

SNAP

SNE logo

Sony

SNE

TJX logo

TJX

TJX

YETI logo

YETI

YETI

Activity

Guwop has no activity so far.

Buy any stock with any amount of money.

Download the App
Download the app